Patrimoni


Estudis històrics-patrimonials i intervencions arqueològiques

Podem realitzar estudis històrics, tant de béns mobles com immobles; experiència dilatada en qualsevol tipus d’intervenció arqueològica que afecti al subsòl, ja sigui prospeccions en superfície com excavacions en extensió; redacció d’estudis i informes científics, etc.


Prospecció geomagnètica a la Plaça de la Pau (Santa Coloma de Queralt, Conca de Barberà).
Excavació arqueològica realitzada al jaciment de La Cella (Salou).


Sistema de trinxeres al Barranc dels Fornets (Xerta, Baix Ebre).
Excavació arqueològica realitzada al C/Croera de Tortosa (Baix Ebre).
Controls i seguiments arqueològics.


Prospeccions arqueològiques.
Excavació arqueològica al jaciment protohistòric de La Gessera (Caseres, Terra Alta).