Patrimoni


Assessorament en l’elaboració de projectes vinculats amb el patrimoni

Aconsellem sobre la legislació actual vigent a nivell de patrimoni i arqueologia, informem i elaborem projectes que comportin qualsevol tipus d’intervenció arqueològica o actuació sobre béns patrimonials, així com de les subvencions disponibles i la tramitació d’aquestes.